miejsca pracy

miejsca pracy

HANDEL
Prawie połowa oprogramowania w Polsce wykorzystywana jest nielegalnie. Skala piractwa maleje, ale wciąż nam daleko do średniej unijnej. Mimo że skala piractwa w Polsce systematyczne maleje, ...

UNIA EUROPEJSKA ZATRUDNIENIE
Polska jest liderem w wykorzystaniu środków z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dobra kondycja gospodarki, rozpoczęte nowe inwestycje, a także – w pewnym stopniu ...