UNIA EUROPEJSKA

UNIA EUROPEJSKA

TEMAT DNIA TRANSPORT UNIA EUROPEJSKA
Polska ma szansę stać się transportowym centrum Europy. Umożliwi to współpraca z największym chińskim prywatnym operatorem logistycznym. Średni obrót handlowy krajów Unii Europejskiej i Chin przekracza ...

INNOWACJE UNIA EUROPEJSKA
Do 2020 r. Europejska Rada ds. Innowacji wesprze 1000 najbardziej innowacyjnych projektów. UE na ten cel przeznaczy łącznie 30 mld euro. Wsparcie innowacji oraz fundusze na ...

BIZNES UNIA EUROPEJSKA
100 mln zł wsparcia dla firm na inwestycje energetyczne. Nabór do unijnego konkursu ruszył pod koniec stycznia. Duże firmy mają szansę pozyskać z UE 100 mln ...

UNIA EUROPEJSKA ZATRUDNIENIE
Polska jest liderem w wykorzystaniu środków z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dobra kondycja gospodarki, rozpoczęte nowe inwestycje, a także – w pewnym stopniu ...

UNIA EUROPEJSKA
Sposób finansowania daje więcej możliwości zarabiania na nowej infrastrukturze. W tym roku na dobre rozpocznie się rewitalizacja Łodzi – ogromny projekt inwestycyjny, który zmieni miasto ...

UNIA EUROPEJSKA
Opublikowano zmienione Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 15 grudnia 2017 r. Minister Rozwoju i ...

UNIA EUROPEJSKA
Opublikowano zmienione Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 19 grudnia 2017 roku Minister Rozwoju i ...

UNIA EUROPEJSKA ZATRUDNIENIE
Nowe Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 29 grudnia 2017 roku zostały opublikowane ...

UNIA EUROPEJSKA
Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 był największym w historii UE programem operacyjnym polityki spójności. 22 i 28 grudnia do Polski wpłynęło w dwóch transzach w ...

UNIA EUROPEJSKA
Umowy podpisane. 1,3 mld zł dla zachodniopomorskiego już pewne. Kolejne ważne dla regionu i Szczecina inwestycje dostały unijne dofinansowanie. Urząd Morski w Szczecinie zmodernizuje tor ...