Polska jest liderem w wykorzystaniu środków z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Dobra kondycja gospodarki, rozpoczęte nowe inwestycje, a także – w pewnym stopniu – niż demograficzny sprawiły, że bezrobocie w Polsce osiągnęło swój historycznie niski poziom (6,5%). To oczywiście dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. Ale nie wszędzie jest równie łatwo znaleźć dobrą pracę.

Osoby mieszkające poza ośrodkami miejskimi, a w szczególności osoby młode, są wciąż grupą najbardziej narażoną na sytuację braku pracy. Wiąże się to z brakiem potrzebnego doświadczenia zawodowego czy niedopasowaniem posiadanych umiejętności do potrzeb rynku pracy. W odnalezieniu się na rynku pracy młodym pomaga Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). To właśnie on oferuje potrzebne wsparcie, np. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wysokiej jakości szkolenia, kursy, praktyki, staże czy dotacje na założenie własnej firmy.

Do końca 2017 r. z pomocy POWER w podjęciu zatrudnienia skorzystało ponad 400 tys. ludzi młodych, którzy nie uczyli się i pozostawali bez pracy. POWER wspiera również studentów – prawie 25 tys. z nich odbyło staże, a ponad 42 tys. podniosło kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Częścią programu POWER jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, czyli dodatkowe 2 mld euro, które pozwolą osobom młodym wejść na rynek pracy. Polska wykorzystała już 55% tych środków, co daje jej pozycję lidera wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej!

Nie spoczywamy jednak na laurach i dalej pomagamy młodym. Już w pierwszym kwartale 2018 r. zostanie ogłoszony nabór w nowym działaniu POWER – Młodzież solidarna w działaniu.  W ramach projektów osoby młode będą mogły rozwinąć swoje kompetencje społeczne, co pozwoli na wykorzystywanie ich umiejętność i potencjału nie tylko na etapie wchodzenia na rynek pracy ale i w późniejszych etapach kariery zawodowej. Na ten konkurs przeznaczono ok. 20 mln zł.

(Źródło: MR)

Komentarze Facebook

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

WYSOKI WZROST EKSPORTU POLSKICH JAJ

30 proc. polskiej produkcji jaj trafia za granicę,