Mapa strategii twojej firmy wg. metody Growing Pains

w dniu 14 listopada bieżącego roku odbyły się warsztaty doradcze według metodyki skalowania przedsiębiorstw.

Porządek warsztatów:

Chapter 1 – Strategia firmy – jak rozumiem pojęcie.

Chapter 2 – Założenia budowania organizacji odnoszących trwałe sukcesy.

Chapter 3 – piramida rozwoju organizacyjnego.

Chapter 4 – Proces planowania Strategicznego.

Przebieg:

Na początku wszyscy uczestnicy przedstawili się i opisali czym się zajmują i w jakich firmach pracują

Po wykładzie dotyczący strategii firmy i określaniu tego co chce się osiągnąć uczestnicy zostali spytani o ich strategię oraz ich pomysły na sukces swoich firm. Następnie została omówiona strategia wg. prof. Flamboltza, a także plan strategicznego rozwoju.

W drugiej części omówiono cele zarządzania zmianami organizacyjnymi na różnych etapach wzrostu organizacji, a następnie o platformie do budowania organizacji odnoszących sukces. Potem analiza nad sukcesami i porażkami organizacji, oraz posiadaniu strategii i planowaniu.

W następnej części była omawiana Piramida Rozwoju Organizacyjnego, i o tym jak firmę buduje się od dołu do góry i jak ważny jest jej fundament.

 

W ostatniej części w bezpośredniej rozmowie uczestnicy podzielili się swoim zdaniem na temat najpopularniejszych firm które odniosły sukces w Polsce lub za granicą. Najdłużej rozmawialiśmy o firmie Starbucks. Potem zaczęliśmy rozmawiać 0 Barierach Wzrostu” i ich eliminacji, cały czas odnosząc się do piramidy. Pokazana nam została ankieta dotycząca tych barier i omówiono jej wyniki. Na koniec rozmawialiśmy o budowie Mapy strategii i kierunku rozwoju firm.

Wszystkie kwestie poruszane na tych warsztatach były spójne i zrozumiałe, a uczestnicy byli zadowoleni. Mieli również okazję do wymiany doświadczeń i opinii, a niektórzy z nich przyznali że korzystali z niektórych elementów proponowanej metody nie znając jej i dopiero teraz spójność poznanych brakujących ogniw może dać konkretne wyniki na przełożenie firmy.

Komentarze Facebook

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

WYSOKI WZROST EKSPORTU POLSKICH JAJ

30 proc. polskiej produkcji jaj trafia za granicę,