Mapa strategii twojej firmy wg. metody Growing Pains

w dniu 14 listopada bieżącego roku odbyły się warsztaty doradcze według metodyki skalowania przedsiębiorstw.

Porządek warsztatów:

Chapter 1 – Strategia firmy – jak rozumiem pojęcie.

Chapter 2 – Założenia budowania organizacji odnoszących trwałe sukcesy.

Chapter 3 – piramida rozwoju organizacyjnego.

Chapter 4 – Proces planowania Strategicznego.

Przebieg:

Na początku wszyscy uczestnicy przedstawili się i opisali czym się zajmują i w jakich firmach pracują

Po wykładzie dotyczący strategii firmy i określaniu tego co chce się osiągnąć uczestnicy zostali spytani o ich strategię oraz ich pomysły na sukces swoich firm. Następnie została omówiona strategia wg. prof. Flamboltza, a także plan strategicznego rozwoju.

W drugiej części omówiono cele zarządzania zmianami organizacyjnymi na różnych etapach wzrostu organizacji, a następnie o platformie do budowania organizacji odnoszących sukces. Potem analiza nad sukcesami i porażkami organizacji, oraz posiadaniu strategii i planowaniu.

W następnej części była omawiana Piramida Rozwoju Organizacyjnego, i o tym jak firmę buduje się od dołu do góry i jak ważny jest jej fundament.

 

W ostatniej części w bezpośredniej rozmowie uczestnicy podzielili się swoim zdaniem na temat najpopularniejszych firm które odniosły sukces w Polsce lub za granicą. Najdłużej rozmawialiśmy o firmie Starbucks. Potem zaczęliśmy rozmawiać 0 Barierach Wzrostu” i ich eliminacji, cały czas odnosząc się do piramidy. Pokazana nam została ankieta dotycząca tych barier i omówiono jej wyniki. Na koniec rozmawialiśmy o budowie Mapy strategii i kierunku rozwoju firm.

Wszystkie kwestie poruszane na tych warsztatach były spójne i zrozumiałe, a uczestnicy byli zadowoleni. Mieli również okazję do wymiany doświadczeń i opinii, a niektórzy z nich przyznali że korzystali z niektórych elementów proponowanej metody nie znając jej i dopiero teraz spójność poznanych brakujących ogniw może dać konkretne wyniki na przełożenie firmy.

Komentarze Facebook

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz również

PIŁKA NOŻNA – DLA POKOJU I BEZ GRANIC

Młodzi piłkarze – dzieci i wnuki uchodźców i